Ik schrijf regelmatig over het Nederlandse zelfbeeld en koloniale erfenissen. Lees onder meer dit essay in de Groene Amsterdammer over actuele uitingen van wit nationalisme en haatgevoelens: De omgekeerde Nederlandse vlag.

Ook in de Groene Amsterdammer over het ‘eerlijke’ Nederlandse zelfbeeld: Nederlandse botheid en zuinigheid

Tot slot: ik sprak met studenten van Willem de Kooning Academie: Nuchterheid: interessant werk van studenten