Recent werk

‘Ereschuld’: politiek en koloniaal paternalisme

De parlementaire enquêtecommissie stelt dat er sprake is van een ‘ereschuld’ tegenover Groningen. In dit …

Saskia Pieterse

Saskia Pieterse is schrijver, onderzoeker en redacteur. Als essayist schreef ze onder meer voor De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. Als redacteur is ze verbonden aan de Nederlandse Boekengids. Samen met Janneke Stegeman schrijft ze aan een boek over de protestantse wortels van witte onschuld in Nederland.